SRB | EN | DE

Izvođači, istraživači, saradnici

Tim pažljivo gradimo od pojedinaca koji su odgovorni prema svom pozivu, žele da se usavršavaju, vodi ih želja za ličnim rastom i poseduju istraživački, stvaralački i timski duh.
TIM IZVOĐAČA

Sezona 2017/ 2018

Neda Aleksić, klavir

Jasmina Nedeljković Perme, klavir

Bojana Dadić, violina                                                         

Milica Davinić, klavir

Nikola Ulemek, klarinet

Miloš Miketić, flauta

Luka Božanić, gitara

Maša Babić, klavir

Maja Milekić, klavir

Jelena Rubaković, violina

Ana Komarica- viola

Natalija Stošić, violina

Olivera Matić, violina

Miloš Lončar, harmonika  

Nevena Pegaz, violončelo

Sezona 2016/ 2017

Neda Aleksić, klavir

Nataša Kuzmanoski, klavir

Bojana Dadić, violina                                                          

Mina Mladenović, violina 

Aleksandar Popović, klarinet, saksofon 

Marko Lukić, harmonika 

Nikola Ulemek, klarinet 

Milena Pavlović, klavir 

Miloš Miketić, flauta

Maša Babić, klavir

Maja Milekić, klavir

Jelena Rubaković, violina

Ana Komarica- viola

Natalija Stošić, violina

Olivera Matić, violina

Sezona 2015/ 2016 

Neda Aleksić, klavir

Nataša Kuzmanoski- klavir

Bojana Dadić- violina                                                        

Mina Mladenović- violina 

David Sič- kontrabas 

Aleksandar Popović- klarinet, saksofon 

Svetlana Jovičić- flauta 

BILI SU NAM U GOSTIMA

Marko Marić, kompozitor i pijanista

Igor Havran, violina

Ena Petković, violina

Milica Nikolić, viola

Tamara Grubin, violina

Ana Petrović, solo pevanje

Jovana Jovićević, solo pevanje

Gudački kvartet Pandora

 

 

TIM ISTRAŽIVAČA

Milica Aleksić- doktor medicine

Katarina Matić- defektolog

Milena Dulanović- psiholog

 

SARADNICI

Marko Marić, kompozitor i pijanista

Stajka Rajić, voditelj/ kreator programa

Jelena Simić, voditelj/ asistent

Aleksandra Škaljak, voditelj/ asistent